Historie

Knabstrup vandværk blev en realitet i 1908. Historien fortæller at nogle borgere på Karensvej kunne se en fordel ved at slå sig sammen omkring en fælles vandbrønd.

Der gik ikke mange år før Knabstrup Vandværk måtte udvide. Der blev derfor bygget et vandtårn på toppen af Stoltenborgvej hvorfra vandet ved hjælp af højdeforskellen kunne forsyne de mange nye forbrugere med rent drikkevand.

Vandtårnet leverede i mange år rent drikkevand ud til forbrugerne i Knabstrup. Men i takt med at forsyningsområdet blev udvidet, blev der også behov for en udvidelse af vandværket.

Det gamle vandtårn som i dag benyttes til lagerrum kunne ikke følge med efterspørgslen, derfor blev grunden overfor det gamle vandtårn erhvervet, og det vandværk som vi kender i dag blev etableret.

Igennem årene er vandværket blevet opdateret, så vi i dag har et digitaliseret vandværk som er rustet til fremtidens udfordringer.

Vandværket har i dag 513 forbrugere, som i 2014 tilsammen brugte 49.940 m3 vand. Vandværket er også med til at levere vand til Kalundborg forsyning. I 2014 leverede Knabstrup vandværk i alt 71.818 m3 vand til Kalundborg forsyning via VN som er et vandfællesskab etableret af en del vandværker heromkring.