Velkommen til Knabstrup Vandværk

Næste større begivenhed er årsaflæsningen til nytår. De der endnu ikke har fået skiftet vandmålere, vil stadig modtage aflæsningskort - resten aflæses automatisk. Har du spørgsmål er du altid velkommen.

Privatlivspolitik for Knabstrup Vandværk (ny persondatalov)

CVR-NR: 37688983

Vi leverer vand til 512 husstande. Her kan du finde informationer om vores vandværk, hvad du bør holde øje med og hvordan du kan spare vand og om vand generelt.

Historie

Knabstrup vandværk blev en realitet i 1908. Historien fortæller at nogle borgere på Karensvej kunne se en fordel ved at slå sig sammen omkring en fælles vandbrønd.  ( læs mere )

Vandets vej til forbrugerne

I 2016 forsynede Knabstrup vandværk sine forbrugere med 49.441 m3 rent drikkevand. Vandværket er også med til at levere vand til Kalundborg forsyning. I 2016 leverede Knabstrup vandværk i alt 72.396 m3 vand til Kalundborg forsyning via VN som er et vandfællesskab etableret af en del vandværker heromkring.

Vandets hårdhed

Vandets hårhend ved sidste analyserapport blev målt til 13,0 dH
Blødt vand (<8dH) Middelhårdt vand (8-15dH) Hårdt vand (>15dH)