Følg med i vores nye vandboring

Vandværket har i dag 2 boringer som er henholdsvis 51 og 40 år gamle.

For at fremtidssikre leverangen af rent drikkevand til vandværkets 513 forbrugere, har bestyrelsen i Knabstrup vandværk besluttet at der skal etableret en ny vandboring.

De to gamle boringer som er placeret på vandværkets grund på Stoltenborgvej 8, har en dybde på godt 80 meter. Om den nye boring skal ned i den dybde for at finde vand vil vise sig.

Borearbejdet blev påbegyndt mandag den 2. december 2013.

Her kan du se billeder af forløbet - vi opdaterer stadig fra tid til anden.

Torsdag den 28. november 2013 Tilsynet var på plads
 

Her i denne smukke uberørte natur skal der bores
Vandværkspasser Lars Holm har udpeget stedet
 
 

Form. Lars Pedersen og Thomas Brøker marker.
Boreriggen ankommer
 


Borerig styres til den udpegede markering.   Borerig gøres klar til at bore efter vand
 


Så er borerøret etableret. I en dybde af 80 meter viste der sig at være vand.

Den nye boring skal nu stå sin prøve. I en uge skal der prøvepumpes, vi håber så de efterfølgende vandprøver kan lever op til de miljøkrav som stilles.
 
Så er råvandet fra den nye boring blevet analyseret. Analysen ses i pdf filen.

30-01-2014 Ny boring.pdf

Formanden og vandværkspasseren med hver deres glas vand. Analysen af råvandet fra den nye boring er af så fin kvalitet at det efter at have været igennem filtrene på vandværket kan sendes direkte ud til forbrugerne.