Knabstrup vandværk skal have ny vandboring

Vandværket har i dag 2 boringer som er henholdsvis 51 og 40 år gamle.

For at fremtidssikre leverangen af rent drikkevand til vandværkets 513 forbrugere, har bestyrelsen i Knabstrup vandværk besluttet at der skal etableret en ny vandboring.

De to gamle boringer som er placeret på vandværkets grund på Stoltenborgvej 8, har en dybde på godt 80 meter.
Om den nye boring skal ned i den dybde for at finde vand vil vise sig.

Det forventes at borearbejdet påbegyndes mandag den 2. december 2013.

  Følg med i vores opdateringer af  forløbet - se billeder her.