Måleraflæsning

 

Målernummer

Aflæsningsdato

Aflæsning i m³

Adresse

Postnr.

Bynavn


Navn og ny adresse på fraflytter (til brug for flytteopgørelse)

Navn på fraflytter

Ny adresse på fraflytter

Postnr.

Bynavn

Telefonnr.

e-mail

Konto nr. (ved tilbagebetaling af overskud)


Navn på den nye forbruger

Navn

Telefonnr.