Vandkvalitet

Forbrugernes tillid til vandkvalitet er vigtig for os. Læs mere

Husk at tjekke

Vi er blevet bedre til at spare på vandet, men det er vigtigt fortsat at være opmærksom på sine vaner og vandinstallationer. Læs mere

Vandværkets historie

Læs lidt om vores historie fra 1908. Læs mere

Velkommen til Knabstrup Vandværk

Så er året ved at være slut for denne gang - vi fjernaflæser alle målere i starten af det nye år. Har du haft brud - eller andet unormalt - må du meget gerne kontakte vandværket.

Årsopgørelse med a conto for første halvår 2023 bliver udsendt i januar med betaling til 1. februar. Har du spørgsmål/problemer - kontakt vandværket. 

Privatlivspolitik for Knabstrup Vandværk (ny persondatalov)

CVR-NR: 37688983

Vi leverer vand til 513 husstande. Her kan du finde informationer om vores vandværk, hvad du bør holde øje med og hvordan du kan spare vand og om vand generelt.

Historie

Knabstrup vandværk blev en realitet i 1908. Historien fortæller at nogle borgere på Karensvej kunne se en fordel ved at slå sig sammen omkring en fælles vandbrønd.  ( læs mere )

Vandets vej til forbrugerne

I 2016 forsynede Knabstrup vandværk sine forbrugere med 49.441 m3 rent drikkevand. Vandværket er også med til at levere vand til Kalundborg forsyning. I 2016 leverede Knabstrup vandværk i alt 72.396 m3 vand til Kalundborg forsyning via VN som er et vandfællesskab etableret af en del vandværker heromkring.

Vandets hårdhed

Vandets hårhend ved sidste analyserapport blev målt til 12,0 dH
Blødt vand (<8dH) Middelhårdt vand (8-15dH) Hårdt vand (>15dH)